Uređenje stadiona u Stanišiću

Niz radnih akcija koje Srpska napredna stranka u Somboru kontinuirano sprovodi, danas je nastavljen u Stanišiću gde su aktivisti vredno radili na uređenju stadiona. Akciju je organizovao mesni odbor Stanišić, a istu su svojim učešćem podržali i aktivisti iz mesnih odbora Riđica, Svetozar Miletić i Gakovo. Aktivisti su sakupili i otklonili smeće sa stadiona i tribina, uređene su zelene površine, a takođe su ofarbani golovi. Ovom radnom akcijom aktivisti su naglasili značaj afirmacije sporta i zdravog života, a ulepšavanje ovakvih prostora se sprovodi prvenstveno sa ciljem da sportski tereni privuku što veći broj naših sugrađana.