Uskoro ističe rok za plaćanje poreza

Poreski obveznici, pravna, fizička lica i preduzetnici imaju rok najkasnije do 16-og novembra, da uplate četvrtu akontaciju lokalnih prihoda, poreza na imovinu, naknade za zaštitu životne sredine, lokalne komunalne takse i naknade za zauzeće javne površne. Uplatnice za neizmirene obaveze biće dostavljene na kućne adrese.        

Svi građani mogu u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji  podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate-reprogram i ostvariti pravo da im se otpiše 50 odsto kamate na taj dug. U periodu plaćanja dugovanog poreza na rate, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate reprograma utvrđene rešenjem Odeljenja za finansije i javne prihode.

Fizička lica  – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nekretnina u obavezi su da podnesu nove poreske prijave u što kraćem roku.

Sve informacije o visini duga i zahtev za odlaganje dugovanog poreza građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenje za finansije i javne prihode, kancelarija broj 15, 19 i 20 u vremenu od 07 do 15 časova.