Uskoro raspisivanje Konkursa za sufinansiranje medija

Skupština Opštinskog veća Odžaci usvojila je Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštinske uprave Odžaci, kao i Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Sem toga, usvojeni su i sledeći akti:

1. Zaključak o isplati stimulacije Domu zdravlja Odžaci,

2. Zaključak o otpisu duga.

Skupštini opštine je upućen na usvajanje Izveštaj o radu Narodne biblioteke „Branko Radičević“ sa muzejskom jedinicom sa planiranim zadacima za 2020. godinu kao i analiza ostvarenja.

Sledeća akta su razmatrana i upućena Skupštini opštine na davanje saglasnosti:

1. Plan i program rada Narodne biblioteke „Branko Radičević“ i muzejske jedinice za 2021. godinu,

2. Godišnji program rada i plana promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Odžaci za 2021. godinu,

3. Izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci za 2021. godinu.

Sledeći akt je razmatran i upućen Skupštini opštine radi daljeg izveštavanja:

1. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.