Utrostručen broj zadruga koje kotiraju na Produktnoj berzi

Kako prenosi portal AgroFin.rs, najpoznatija berzanska kuća u Srbiji Produktna berza iz Novog Sada poslednjih nekoliko godina konstantno radi na unapređenju trgovanja poljoprivrednim proizvodima, što je posebno vidljivo od usvajanja Zakona o robnim berzama. 

 – Uz podršku Nemačke razvojne banke KfW Poduktna berza razvila je softver za trgovanje pomoću koga je svojim članovima omogućeno da direktno  trguju i prate sva za njih relevantna dešavanja na tržištu. Sa izradom potpuno novih pravilnika znatno je unapređen sistem plaćanja i isporuke robe, kao i same komunikacije i medjusonog informisanja članova berze, rekao je Miloš Janjić, direktor Produktne berze u Novom Sadu.

Broj članova ove berzanske kuće od usvajanja Zakona o berzama polovinom 2019. godine porastao je trostruko. Posebno je značajno da se sve više zemljoradničkih zadruga sa svojim proizvodima uključuje u berzansko poslovanje.

– Produktna berza zadrugama koje se kotiraju na berzi, obezbeđuje niz pogodnosti za nesmetanu trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Uz to članicama Zadružnog saveza Srbije, na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, omogućeno je umanjenje članarine za 50 odsto na godišnjem nivou, rekao je Janjić dodajući da će Produktna berza i dalje nastojati da na sve načine osnaži zadružni sektor u Srbiji.

B.K.

Preuzeto: AgroFin.rs