Vaspitanje i obrazovanje dece kroz istoriju, za period od 19. do 21. veka

Sa pojavom industrijske revolicije otvaraju se mogućnosti zaposlenja u fabrikama kao i napuštanja tradicionalnog načina života. Dolazi do migracije stanovništva, ljudi iz sela idu u gradove. Ovo podrazume prelazak iz tradicionalnog, seoskog društva u urbano, industrijsko društvo.

Porodice su razdvojene, dolazi do razaranja porodica i do slabljenja uloge roditelja. Majke dobijaju veće uloge u vaspitanju dece. Takođe, javljaju se razne promene u vaspitanju i obrazovanju, daje se veliki značaj kvalitetu obrazovanja i omogućavanju obrazovanja za sve.

Dolazi do promene uloga u porodici, majke, oca i deteta i to dovodi do brojnih promena u partnerskim i porodičnim odnosima. Kod promena u porodici, veliki značaj se daje ženama, odnosno majkama. One dobijaju veću slobodu i prava u organizaciji svog života, mogućnost zaposlenja, biranja partnera, odnosa prema partneru,takođe dobija veću ulogu i značaj u vaspitanju dece.

Novo razdoblje, koje je nazvano postmoderna porodica (prelazak 20. u 21. vek), nastaje kao posledica novih društvenih kretanja i promena načina života zbog nove tehnike i tehnologije. Promene su zahvatile porodičnu strukturu i odnose. Život u postmodernoj porodici se odvija u smeru rasterećenja roditeljskih uloga, oni se usmeravaju više na sebe i svoje potencijale (karijera). Suštinska razlika u odnosu na predhodne periode se odnosi na rasterećenost roditeljskih obaveza i uloga u samom vaspitanju,kao i sve veće preuzimanje obaveza oko deteta od strane institucija, koje se brinu o deci (zabavište, škola-produženi boravci).

Piše: Vanja