Veće učešće građana u donošenju odluka o trošenju novca

Opština Kula se kroz učestvovanje u programu “Reforma poreza na imovinu” opredelila za što veće učešće građana u donošenju odluka o trošenju novca prikupljenog po osnovu poreza na imovinu. Popisivači su prethodnog meseca obavili popis imovine na teritoriji opštine Kula, a mesne zajednice, kao partneri u projektu, uključene su u akcioni plan i imaju svoju ulogu kada da je reč o informisanju u uključivanje građana u sam proces donošenja odluka.

Prema rečima predstavnika lokalne samouprave građani imaju priliku da se aktivno uključe u projekat i predlože kako da se prikupljeni novac od poreza imovinu potroši na najbolji mogući način. Sve potrebne informacije dostupne su u kancelarijama svih Mesnih zajednica, kao i u Uslužnom centru opštine Kula.

Opština Kula je uključena u projekat „Reforma poreza na imovinu” u okviru programa koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

U opštini Kula popis imovine poslednji put je urađen 1992. godine.

Izvor: kula.rs