(VIDEO) 119 miliona dinara za rekonstrukciju Železničke ulice u Odžacima

Radovi na rekonstrukciji Železničke ulici u Odžacima, koju sprovodi lokalna samouprava u saradnji sa Upravom za kapitalna ulaganja, su u toku.  Opština Odžaci obezbedila je 43 miliona dinara, dok je putem Konkursa za obnovu saobraćajne i putne infrastrukture, Uprava za kapitalna ulaganja obezbedila 76 miliona sa pdv-om. Predsednica opštine Odžaci, mr Latinka Vasiljković, pomoćnik predsednice Milorad Stanišić i rukovodilac Odeljenja za investicije i javne nabavke, Jasmina Gojić obišli su radove danas i uverili se da sve protiče prema predviđenom planu.

„Moram da napomenem da je ukupna vrednost investicija ove rekonstrukcije Železničke ulice koja je u dužini od 663 metara, tačnije na terenu to izgleda nešto pre naše čuvene raskrsnice sa ogledalima do ukrštanja sa državnim putem kod pošte, dakle dužina ove deonice je 663 metra, a vrednost cele investicije je ugovorena sa izvođačem radova “Put invest”, u iznosu od 119 miliona dinara. Ova sredstva, deo sredstava, za izvođenje ove investicije, obezbeđena su budžetom opštine Odžaci, ali je veći deo ovog projekta sufinansirala Uprava za kapitalna ulaganja prema konkursu za obnovu saobraćajne i putne infrastrukture prošle godine“, izjavila je predsednica opštine Odžaci.

Ona takođe ističe, da je u pitanju potpuna rekonstrukcija Železničke ulice i izražava veliko zadovoljstvo dinamikom kojom se radovi izvode.

„Dakle potpuna rekonstrukcija ove ulice kao što sam rekla, zamena trotoara, zamena vodovodne mreže, na terenu će biti i izmeštanje određenih stubova niskonaponske elektro mreže i izrada atmosferske kanalizacije, koja na ovom delu i u onom delu u kom je postojala, nije dobro funkcionisala, tako da će se rešiti jedan ogroman problem odvodnjavanja voda prilikom padavina atmosferskih voda  i koje će se nastaviti sa prvom fazom železničke ulice. Naravno, dobićemo i novu putnu  infrastrukturu odnosno, novu saobraćajnicu koja će pored novih parking mesta, novih kolskih prilaza na ovom delu, imati i obuhvatati nastavak biciklističke staze sa obe strane puta. Moram da kažem i da istaknem  svoje zadovoljstvo sa dinamikom izvođenja radova. Izvođač je uveden u posao ovog ponedeljka dakle 10.juna, planirala se potpuna i u medijima je najavljena potpuna obustava saobraćaja, ali je izvođač sugerisao da nema sada smetnji za odvijanje saobraćaja, tako da, dokle god  radovi koji se odvijaju na terenu to dozvoljavaju, saobraćaj će normalno funkcionisati.“

Uporedo sa ovim radovima, još jedan izvođač će biti uveden u posao. U pitanju je “Selma” iz Subotice, koji su angažovani za izvođenje radova na postavljanju saobraćajne signalizacije. Predviđen i ugovorom zaključen rok za izvođenje ovih radova je 90 dana.