(VIDEO) Elektronska uprava u Skupštini opštine Kula

U želji da unaprede sistem, ubrzaju protok informacija, povećaju dostupnost i olakšaju rad javnih službi, članovi Skupštine opštine Kula su prisustvovali Prvoj godišnjoj konferenciji Lokalnih skupština Srbije u Novom Sadu i dobili informacije iz kabineta premijerke Ane Brnabić o mogućnosti uvođenja softvera za vođenje elektronskog parlamenta koji je predstavljen u opštinama Pančevo i Leskovac, kao pilot projekat, a obuhvata elektronsko praćenje dokumenata i upravljanje sednicom.

Na Prvoj godišnjoj konferenciji Lokalnih skupština Srbije u Novom Sadu bio je prisutan Milorad Vuksan, sekretar Privremenog organa opštine Kula, koji je ovim povodom izjavio:
-Sistem e-uprave jednim delom već postoji i u funkciji je u Skupštini opštine Kula, a odnosi se na elektronski sistem za glasanje, odnosno vođenje sednica Skupštine.
Unapređenjem postojećeg sistema i digitalizacijom u delu dokumentacije i komunikacije, pozivanje na sednicu i dostavljanje materijala, kao i mehanizama za veće učešće građana u radu Skupštine, modernizovao bi se odnosno dodatno bi se unapredio rad Skupštine i omogućilo bi se još veće učešće građana putem internet portala, na kome se i sada mogu informisati i videti sva akta doneta na sednicama Skupštine objavljena u „Službenom listu opštine Kula“. Takođe ovim putem mogu se pratiti direktani prenosi toka sednica na lokalnoj televiziji. Na taj način bi uštedeli vreme, smanjili troškove, omogućili bržu i lakšu komunikaciju i povećali efikasnost.