(VIDEO – FOTO) U toku je rekonstrukcija stanice policije u Apatinu

Rekonstrukcijom fasade i zamenom spoljne stolarije prošle nedelje su krenuli radovi na objektu stanice policije u Apatinu, za šta je opština Apatin iz budžeta izdvojila preko 8 miliona dinara.

„Opštinska samouprava je odlučila da ovaj objekat rekonstruiše u saradnji sa pokrajinskim Zavodom za zapštitu spomenika, koji je i nadzor na ovom projektu. Cilj je da se vrati u prvobitno stanje i na način kako je to urađeno pre oko 100 godina, kaže Jevto Milojević, pomoćnik predsednika opštine Apatin. Milojević je napomenuo da je u postupku javne nabavke za ovaj posao bilo zainteresovano više preduzeća iz Sombora i Apatina, ali da je konzorcijum apatinskih preduzetnika pobedio sa ponudom koja je za 5 miliona bila niža od druge najpovoljnije ponude.

„Drago nam je da su upravo apatinski izvođači uspeli da nađu interes i obave ovaj posao, a poznajući ih verujem da će on biti urađen veoma kvalitetno, moguće i pre roka, rekao je Milojević.

Izvođači radova, apatinski preduzetnici „RB Enterijer“, „As Gradnja“, i preduzeće „Baumid“ kao najbolji ponuđači, treba da izvrše sanaciju, koja obuhvata zidarske radove – malterisanje i popunjavanje pukotina i oštećenja, zamenu propalih elemenata od pocinkovanog lima, oluka, opšiva, dekorativne plastike, kao i zamenu i ugradnju spoljne stolarije od drveta.

Cilj je da se konzervatorsko-restauratorskim radovim na fasadnim površinama i na delovima zgrade otklone oštećenja kako bi objekat bio zaštićen od daljeg propadanja. Projekat sanacije objekta nadzire Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, vrednost fasadnih radova je 5.552.731,20 din dok je zamena stolarije 2.937.000,00 dinara. Rok za završetak radova je 90 radnih dana.