(VIDEO) Galerija „Milan Konjović“ dobila sredstva na osnovu tri konkursa

Galerija „Milan Konjović“ iz Sombora, dobila je sredstva od Ministarstva kulture i javnog informisanja Republike Srbije za dva projekta, u ukupnom iznosu od 714.000 dinara.

Projekat pod nazivom „Obuka zaposlenih za sprovođenje svih faza digitalizacije u Galeriji „Milan Konjović“, ima za cilj da doprinese zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, te čuvanju digitalizovanog kulturnog nasleđa.

Digitalizacijom kulturnog nasleđa koje se čuva u galeriji, omogućiće se trajan i pouzdan pristup digitalizovanoj građi, kao i optimalno i bezbedno korišćenje te građe za najrazličitije namene.

Drugi projekat koji finansira Ministarstvo kulture jeste projekat „Slikar zemlje neba i čoveka“, koji za cilj ima da omogući slepim i slabovidim, gluvim i nagluvim osobama da osete čar slika Milana Konjovića. Kako je istakla direktorica Galerije „Milan Konjović“, Milena Rackov-Kovačić, biće urađene tri slike Milana Konjovića koje će biti pristupačne osobama sa invaliditetom:“ Jako smo ponosni što nam je taj projekat krenuo i on ima tendenciju da se svake godine nastavlja. Za ovu godinu dobili smo sredstva i u pregovorima smo sa izvođačima da se urade tri slike Milana Konjovića, autoportret žito i suncokreti. To su velike replike gde će slepe i slabovide osobe moći pod prstima da osete sliku i dole na Brajevom pismu će biti napisano šta je na slici. Drugi deo tog projekta su elektronski vodiči za nagluve i gluve osobe koje će samim približavanjem slici i upotrebom aplikacije na mobilnom telefonu, moći da slušaju o slici“, rekla je Rackov-Kovačić.

Treći projekat za koji je Galerija „Milan Konjović“ dobila sredstva u iznosu od 300.000 dinara jeste konzervatorsko restauratorski radovi na slikama iz fundusa galerije, kao i za izradu replika ramova za slike proslavljenog umetnika

Sredstva za ovaj projekat obezbedio je Pokrajinski sekretarjat za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.