(VIDEO) Napravljen prvi korak ka rešavanju problema kanalizacije u Prigrevici

Izgradnja kanalizacione mreže u Prigrevici započeta je 2005. godine, da bi se sa izgradnjom stalo nakon 5 godina. Investitor na izgradnji je bila Mesna zajednica Prigrevica koja je i prikupljala tehničku dokumentaciju. Danas, 10 godina od prekida radova, sa predstavnicima opštinske uprave Apatin o nastavku radova na kanalizacionoj mreži u Prigrevici, razgovarao je direktor Vojvodinaprojekta a. d. Matijа Stipić, koji radi kao odgovorni projektant na izvođenju hidrotehničkih instalacija.

„U to vreme je odabrana niskopritisna kanalizaciona mreža kao rešenje i na bazi toga je raspisan tender i napravljena mreža. U naselju ima oko 1,5 km gravitacione kanalizacije i negde oko 28 km niskopritisne kanalizacije. Kanalizacija je prečnika od 63 do 110 mm i treba reći da je tok u tim cevima pod pritiskom za razliku od gravitacione kanalizacije. To su rešenja koja mogu biti primenjiva za ravničarske terene i sada se mi nalazimo u poziciji, odnosno Opština Apatin namerava da nastavi započetu izgradnju kanalizacije u naselju“, rekao je Stipić.

Problem fekalne kanalizacije u Prigrevici trenutno je jedan od  najvećih komunalnih problema u opštini, a kako je istakla predsednica opštine Apatin Dubravka Korać, cilj je da Prigrevica u narednih 5 godina dobije funkcionalnu kanalizacionu mrežu, jer je trenutni način tretmana otpada za građane preskup i neefikasan, a takođe predstavlja ekološki rizik.

Prvi korak u nastavku izgradnje mreže jeste da se izvrši testiranje postojeće mreže, za koju nikad nije dobijena upotrebna dozvola,  nakon čega će se doneti odluka o daljim aktivnostima.