(VIDEO) Nastavljene sanacije kolovoza na teritoriji Grada-u toku radovi u Kolutu i Bačkom Bregu

Radovi na asfaltiranju i sanaciji ulica, u toku su na nekoliko različitih lokacija na teritoriji Grada. Predstavnici lokalne samouprave, na čelu sa gradonačelnikom Antoniom Ratkovićem, obišli su radove u Bačkom Bregu i Kolutu.

„Imao sam priliku da obiđem radove u Bačkom Bregu i u Kolutu, gde se radi asfaltiranje ulica. U Bačkom Bregu je proširena i asfaltirana Jugoslovenska ulica, dok se u Kolutu asfaltira ulica Pekiše Vuksana u dužini od oko 460 metara. Ono što je bitno, da nastavljamo po prioritetima koje smo dobili od mesnih zajednica i da će se u narednim danima raditi u Bačkom Monoštoru i ostalim naseljenim mestima, kao i u samom gradu Somboru“, rekao je gradonačelnik Ratković.

U Kolutu je, prema rečima predsednika Saveta MZ Marka Ercega, ovo samo deo radova, pošto je zahvaljujući odličnoj saradnji sa Gradom u planu da se urede i ostali kolovozi i pešačke staze kojima je to potrebno, te da se ovo naseljeno mesto dodatno uredi i da se omoguće što bolji uslovi za život svim građanima koji u njemu žive.

„Danas je izvršena sanacija na delovima oštećenog kolovoza u ulicama Stojana Matića i Pekiše Vuksana, ukupne dužine 460 metara. Vrednost radova iznosi 2 miliona dinara. U planu je i dalje da se nastavi sanacija oštećenih kolovoza, kao i pešačkih staza u naseljenom mestu Kolut“, istakao je Erceg.

Kada je u pitanju naseljeno mesto Bački Breg, pored gradonačelnika, više informacija o radovima dao nam je Mijo Krišto.

„U Jugoslovenskoj ulici je počela rekonstrukcija puta, gde je put proširen 50 cm sa obe strane. Ta ulica je jako značajna za meštane Bačkog Brega. Rekonstrukciju ulice finansira Grad Sombor“, objašnjava Krišto, ispred MZ Bački Breg.

Kako navode iz Gradske uprave, i ubuduće će se u skladu sa potrebama građana, a u cilju unapređenja uslova za život svih generacija, nastaviti sa radovima, kako bi svi stanovnici na teritoriji Grada imali olakšano i pojednostavljeno svakodnevno funkcionisanje.