(VIDEO) Održana 34. sednica Skupštine grada Sombora

Minutom ćutanja, povodom smrti predsednika skupštine grada Sombora primarijusa dr Zorana Parčetića, danas je počela  34. Sednica Skupštine grada Sombora .

Sednicom je predsedavao zamenik predsednika skupštine grada Sombora Miodrag Sekulić a većina opozicije i ovoga puta nije prisustvovala zasedanju skupštine, što je bio i povod da se odbornicima ali i javnosti obrati predsednik odborničke grupe SNS Zoran Rus koji je i ovoga puta pozvao članove opozicije da se urazume i uzmu aktivno učešće u rešavanju pitanja od važnosti za građane i grad Sombor. Po njegovim rečima skupština je mesto gde se vrši dijalog, gde se legitimno razmenjuju ideje i zahtevi i mesto gde se na kraju krajeva menja vlast.

Odbornici su na 34. Sednici skupštine grada Sombora razmotrili i olučili o 25 tačaka dnevnog reda od kojih su 10 izbori i imenovanja.

Usvojen je predlog rešenja o prestanku mandata odbornika i na upražnjeno mesto imenovana je sa liste SNSa, Milica Simendić.

Za glavnog urbanistu grada Sombora jednoglasno je ponovo izabran dosadašnji urbanista arhitekta Milan Stojkov, dok je za direktorku Narodnog pozorišta Sombor nakon okončanja konkursa a odlukom odbornika potvrđeno imenovanje Bojane Kovačević.

Zbog isteka mandata, Goran Nonković razrešen je dužnosti direktora i imenovan za v.d. direktora JKP „Prostor“ Sombor. Odbornici grada Sombora su na 34 zasedanju skupštine grada Sombora jednoglasno usvojili Predlog Odluke O završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika kao i predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2019. godinu. Odbornici su razmotrili i usvojili i više imovinsko pravnih predmeta kao i drugih predmeta iz delokruga svog rada.