(VIDEO) Održana 40. sednica Skupštine grada Sombora

Na 40. po redu sednici Skupštine grada Sombora, odbornici su većinom glasova usvojili Izveštaj o radu gradonačelnika i Gradskog veća grada Sombora za 2019. godinu.
Obraćajući se odbornicima, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je navela sve radnje koje su Gradsko veće, ali i ona sama, preduzeli kako bi Sombor postao grad poželjan za živeti. U svom programu grad se oslonio na saradnju sa Pokrajinskom i Republičkom vladom, a realizovani su i projekti koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. To se pre svega odnosi na IPA projekte prekogranične saradnje. Gradonačelnica je u svom obraćanju dala i presek rada od 2016. godine, pa do danas.
Usvojen je i Izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2019. godinu, kao i Predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2020-2021.
Odbornici su dali saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja javih komunalnih preduzeća za 2020. godinu i to za JKP „Vodokanal“ Sombor, JKP „Vodovod“ Bezdan, JKP „Energana“ Sombor, JKP „Zelenilo“ Sombor, JKP „Parking Servis Sombor“ Sombor, JKP „Prostor“ Sombor i JKP „Čistoća“ Sombor.

Većinom glasova doneta je i Odluka o okončanju postupka likvidacije ustanove kulture galerija „Stojkov“ Sombor.
Odbornici Skupštine grada Sombora dali su saglasnost i na prve izmene i dopune Statuta JKP „Čistoća“ Sombor. Po ovoj odluci, odbornici su prihvatili predlog da JKP „Čistoća“ ubuduće ima tri izvršna direktora.
Takođe, doneta je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Čistoća“ Sombor i tekst konkursa, a na osnovu sprovedenog Javnog konkursa, imenovali su Momira Miokovića za direktora JKP „Zelenilo“ Sombor, inače dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora u ovom preduzeću, a Goran Nonković je imenovan za direktora JKP „Prostor“, a do sada je već obavljao tu funkciju u ovom preduzeću.
Sednicom Skupštine grada predsedavala je predsednica Skupštine Ljiljana Tica, a rad Skupštine su i ovog puta bojkotovali predstavnici dela opozicije.