(VIDEO) Održana druga sednica Skupštine grada Sombora

Danas je u Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije održana druga sednica Skupštine grada Sombora kojom je predsedavao predsednik Skupštine Zoran Rus.

Odbornici su odlučivali o 15. tačaka dnevnog reda, a na samom početku sednice potvrđeni su mandati novim odbornicima, koji su zatim svečano položili zakletvu, te su izbrani i imenovani članovi stalnih radnih tela Skupštine.

Između ostalog, Skupština Grada Sombora usvojila je Odluku o završnom računu budžeta Grada Sombora za 2019. godinu, Odluku o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Sombora, kao i Odluku o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Sombora, te je odlučivala i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.