(VIDEO) Opština Kula u borbi protiv korona virusa: Pravovremena reakcija, zaštita građana i intenzivna dezinfekcija

Vanredno stanje koje je uvedeno u cilju sprečavanja širenja korona virusa, bez sumnje je pokrenulo čitav niz mehanizama u cilju zaštite građana. Opština Kula jedna je od prvih koja je aktivno reagovala, kako u oblasti dezinfekcije javnih i radnih površina, tako i u pokretanju humanitarnih akcija i različitih sistema podrške svojim građanima.

„Prve mere koje su uvedene jeste kol centar koji je počeo da funkcioniše već 16. marta, potom psihološko savetovalište, potom je krenula nabavka maski. Prve kompanije su se javile da ono što je bilo deficitarno u tom momentu, obezbede. A već 17. je krenula i prva dezinfekcija. Već dva dana posle toga, krenulo se sa dezinfekcijom svih stambenih zgrada, što je bio jedan ogroman posao, da bi negde dva-tri dana posle toga, znači negde oko 22-23. krenula dezinfekcija svih trotoara, puteva u celoj našoj opštini, znači u svim naseljenim mestima“, kaže predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić.

Prema njegovim rečima, paralelno sa tim, uvedene su i druge mere, pre svega pomoć virusom najugroženijoj kategoriji stanovništva, a zatim i socijalno ugroženoj kategoriji. Poslednja uvedena mera je pomoć penzionerima koji imaju primanja niža od 30.000 dinara.

Na pitanje o tome koliko se građani opštine Kula pridržavaju mera koje je propisala Vlada Republike Srbije, Miljanić odgovara da je u tom smislu stanje zadovoljavajuće, te da su najdisciplinovaniji penzioneri.

„Građani se pridržavaju toga, posebno penzioneri. Naravno i policija odrađuje veliki deo tog posla. Tako da sve te mere dosta dobro se poštuju i nemamo nekih većih, da kažemo problema na terenu. Lepo vreme u jednom momentu je, jednostavno da kažemo, izmamilo puno mladih na igralište i pored zabrane igrališta. Bilo je dosta slučajeva da su se u tih para dana, uglavnom deca i mladi, pojavljivali na tim igralištima. Onda su uvedene i malo drastičnije mere, pored intervencije policije, mi smo i fizički zatvorili sva igrališta, tako da bukvalno, sve ono što je predviđeno da ne funkcioniše i ne radi kao preventiva, i ne radi“, naglašava predsednik opštine Kula.

Kada je u pitanju zaštitna oprema, maske, rukavice i viziri, ova lokalna samouprava pravovremeno je reagovala, te obezbedila ove neophodne elemente koji se koriste kako bi se smanjio rizik od zaraze ovim virusom. Najveći fokus stavljen je na zaštitu onih koji su u svakodnevnom kontaktu sa građanima, a to su volonteri, medicinski radnici i policija.

„Opština posebno vodi računa da volonteri, policija, radnici u Domu zdravlja budu posebno zaštićeni, jer su u čestom kontaktu sa našim građanima, tako da, u tom smislu, danas je 220 vizira podeljeno, znači svaki policajac je dobio, svaki zdravstveni radnik koji radi, posebno u Hitnoj i u dežurstvima, svaki naš volonter je dobio i vizir. Pre toga smo ukupno, što ovoj grupaciji, aktivista ili radnika u komunalnim preduzećima, što samim građanima, podelili skoro 10.000 zaštitnih maski, oko 30.000 rukavica i komunalna preduzeća su proizvela i distribuirala 10.000 litara koncentrata, to da prevedem je otprilike 100.000 litara rastvora za dezinfekciju“, objašnjava Miljanić.

O ekonomskim posledicama u opštini Kula, uzrokovanim uvođenjem vanrednog stanja, predsednik opštine kaže da one svakako postoje, ali ističe i da to ne može da ugrozi funkcionisanje opštine, te da za sad tu nema problema.