(VIDEO) “Otvoreni dani” održani u MZ Doroslovo

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović danas je sa saradnicima u prostorijama Mesne zajednice „Doroslovo“ razgovarala sa građanima ovog naseljenog mesta. Ovo je samo jedan u nizu ovakvih sastanaka u okviru akcije „Otvoreni dani“ koji se organizuju svake prve subote u nekoj drugoj mesnoj zajednici na teritoriji Grada
Sombora. Stanovnici Doroslova predočili su gradonačelnici različite predloge za poboljšanje života svih sugrađana, a bilo je i molbi za rešavanje ličnih problema. Najviše građana interesovalo se za vodosnabdevanje, za šta su dobili odgovor da se uskoro završava javna nabavka i da je Doroslovo prvo mesto koje će imati kompletno rekonstruisanu vodovodnu mrežu. Bilo je i pitanja o održavanju puteva, a posebno onih atarskih. Odlaganje kabastog otpada, kao i u drugim naseljenim mestima bila je jedna od tema, a prema rečima gradonačelnice, rešenje ovog problema za sva naseljena mesta očekuje se već narednog meseca postavkom kontejnera za tu vrstu otpada, a da za odlaganje uginulih životinja svi građani treba da pozovu službu JKP „Čistoća“ na broj 025/415-788, a transport i odlaganje je potpuno besplatno. Predočen je i problem zelenila koje smanjuje preglednost u saobraćaju, za šta će nadležna inspekcija proveriti na terenu, pa će se po njihovoj proceni pristupiti saniranju problema. Uz gradonačelnicu Dušanku Golubović na prijemu građana u MZ „Doroslovo“ bili su načelnica Gradske uprave grada Sombora Helena Roksandić Musulin, gradski većnik zadužen za komunalne delatnosti i investicije Miroslav Kovačić, direktor JKP
„Prostor“ Sombor Goran Nonković, izvršni direktor poslovnog sistema JKP „Vodokanal“ Sombor Ozren Kovačić i v.d. direktor JKP „Zelenilo“ Sombor Momir Mioković. Kako bi izašla u susret potrebama građana, gradonačelnica će nastaviti da obilazimesne zajednice Grada Sombora. Sledeći ovakav sastanak održaće se 5. oktobra u
Mesnoj zajednici „Bezdan“. Građani koji nisu u mogućnosti da dođu na ove sastanke, a imaju želju da se obrate gradonačelnici, pitanja u pisanoj formi mogu predati u svoju mesnu zajednicu, ili poslati na mejl adresu otvorenidani@sombor.rs, nakon čega će odgovor od gradonačelnice dobiti u pisanoj formi na svoju kućnu adresu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću