(VIDEO) Sastanak posvećen bezbednosti jedinica lokalne samouprave Vojvodine

Načelnik okruga Goran Nonković održao redovnu sednicu koordinacije načelnika okruga sa predstavnicima Vojske Srbije i bezbednosnih službi. 

Tema sednice je bila unapređenje saradnje upravnih okruga, kako međusobno, tako i sa Vojskom Srbije i bezbednosnim službama.

Načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga Goran Nonković pozdravio je učesnike i zahvalio im se na odzivu i tom prilikom istakao je neophodnost redovnog održavanja ovakvih sastanaka u cilju daljeg unapređenja saradnje upravnih okruga sa pripadnicima Vojske Srbije i bezbednosnih službi. 

Neophodna je koordinacija civilnog sektora, u operativnom smislu sa Vojskom Srbije, pružanje logističke podrške jedinice lokalne samouprave od strane pripadnika Vojske Srbije, naveo je u svom izlaganju brigadni general, Zoran Nacković, komandant Prve brigade. Istakao je planirane aktivnosti koje se preduzimaju u cilju promovisanja vojnog poziva i civilnom društvu.

Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Dragan Cvetićanin, obavestio je prisutne o „Sistemu 2021“ – jednodnevnoj vežbi koja će se održati od oktobra meseca na 50 lokacija na teritoriji Republike Srbije u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova RS. U realizaciju navedene vežbe biće uključene sve jedinice lokalne samouprave. 

Kako se kroz diskusiju moglo zaključiti saradnja između načelnika upravnih okruga, predstavnika jedinice lokalne samouprave i predstavnika vojske i bezbednosnih službi je izuzetna i neophodno je nastaviti sa dosadašnjom dobrom praksom i komunikacijom. Istaknuta je uloga načelnika upravnih okruga da, između ostalog, budu podrška jedinicama lokalnih samouprava koje se nalaze na teritoriji upravnog okruga, kako bi se vršila što efikasnija komunikacija sa centralnim nivoima vlasti.