(VIDEO) Tematska otvorena vrata u Somboru – Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Somboru, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata, koja predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda.

Tako su danas, u zgradi Osnovnog suda u Somboru, održana prva Tematska otvorena vrata u ovoj godini, na temu izvršenja i postupka izvršenja. Po rečima Dejana Milivojevića, sudije Osnovnog suda u Somboru, želja je da se na ovaj način približi i objasni način rada i funkcionisanja sudova u Srbiji, a posebno na temu izvršenja:“Tema će biti upravo izvršenje i postupak izvršenja koji je izmenjen najnovijim izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju, pa se nadam da će tema biti interesantna svim učesnicima ovog skupa. Nadam se da će građani aktivno učestvovati i postavljati pitanja kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama kako bi im bilo lakše da se sa njima i upoznaju“, rekao je sudija Milivojević.

„Ovo je drugi put kako se u Somboru organizuju Tematska otvorena vrata pravosuđa, gde građani mogu neometano da uđu u zgradu suda i upoznaju se sa ambijentom u kojem rade sudije i osoblje suda. Ovaj projekat osmislio je Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa 15 osnovnih sudova, između ostalih i sa Osnovnim sudom u Somboru, kao jednim od najboljih sudova. Učešće u ovom projektu je uzelo 11 nevladinih organizacija koji su prepoznali potrebu da se građani upoznaju sa radom pravosuđa kako bi se povratilo poverenje građana u pravosuđe“, istakla je Vesna Martinović, sudija Osnovnog suda u Somboru.

Putem Tematski otvorenih vrata  građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.