Vlada Švajcarske nastavlja podršku lokalnim samoupravama u Srbiji

Šesta sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) održana je danas elektronskim putem, a okviru sednice dogovoren je nastavak saradnje sa Vladom Švajcarske.


Predsednik SKGO, gradonačelnik Sombora Antonio Ratković ovom prilikom istakao je značaj podrške Vlade Švajcarske kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“:

„Zahvaljujući ovom projektu SKGO je dobila priliku da ojača svoje institucionalne mehanizme kako za utvrđivanje i zastupanje potreba i interesa svojih članica, tako i mehanizme za jačanje kapaciteta lokalne samouprave da efikasno sprovode svoje nadležnosti“.

Direktor Švajcarske Kancelarije za saradnju u Republici Srbiji Ričard Koli poručio je da je Vlada Švajcarske obezbedila dugoročnu podršku jačanju lokalnih samouprava u Srbiji zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji decentralizovane vlasti i da je upravo zato akcenat stavljen na reformu lokalne samouprave.


„SKGO je dugoročni i strateški partner Švajcarske kancelarije za saradnju i Ambasade Švajcarske Konfederacije. Saradnja traje od 2005. godine, a danas Švajcarska pruža podršku SKGO u sprovođenju svog strateškog plana zasnovanog na reformskim temama i prioritetima koje su definisale same lokalne samouprave. Tokom saradnje, SKGO se pokazala sposobnom da premosti jaz između lokalnog i centralnog nivoa vlasti tako što okuplja zainteresovane strane i uključuje ih u dijalog. Na taj način, SKGO učestvuje u kreiranju politika i zakona u skladu sa potrebama lokalnih samouprava i njihovih građana“, izjavio je Koli.

Na današnjoj sednice potpisan je i Sporazum o saradnji između SKGO i Vatrogasnog saveza Srbije, a generalni sekretar SKGO Đorđe Stanojičić istakao je da je ovaj sporazum jedan od načina da se putem saradnje sa lokalnim samoupravama unapredi rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.