Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije pripremio je vodič pod nazivom – Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede, a sve sa ciljem da kompanijama koje ulažu u istraživanje i razvoj, kao i ostatku privrede budu dostupne, na jednom mestu, detaljnije informacije o podsticajima i oblicima podrške.

Takođe, pripremljena je i verzija na engleskom jeziku pod nazivom – Serbia – emerging tech development hub u nameri da se promoviše Republika Srbija kao povoljna destinacija za poslovanje i za investiranje u istraživanje i razvoj i u nove tehnologije.

Kompanije koje su zainteresovane za mere podrške i podsticaje za više informacija mogu se obratiti nam mail inovacije@pks.rs ili na broj telefona 011 3304576