„Vodokanal“ nastavlja sa aktivnostima održavanja vodovodne mreže

Radnici JKP „Vodokanal“ Sombor, sektora održavanja vodovodne mreže grada radili su na otklanjanju kvara na vodovodnoj liniji u ulici Braće Miladinov, gde se tokom noći dogodila se havarija.
Takođe, zaduženi za mrežu kanalizacije otpadnih voda grada, intervenisali su na odgušenju kanalizacionog priključka u ulici Cara Dušana, a u sklopu redovnog održavanja postrojenja za preradu vode na fabrici “Jaroš” izvršen je servis na oksihlorogenu.
Radnici sektora Izgradnje sa operativom svakodnevno su na terenu i vrše radove na izgradnji vodovodnih i kanalizacionih priključaka, te su izvršeni radovi u ulici Save Kovačevića.