Za sutra zakazana 28. sednica Skupštine opštine Apatin

U petak 21. decembra sa početkom od 9 sati biće održana 28. sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od 18. tačaka među kojima su Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu i Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu.

D N E V N I   R E D

1.Razmatranje Izveštaja Mandatno-imunitetske komisije

  • Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Nebojše Smiljanića
  • Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Stevana Papa

2.Predlog Statuta opštine Apatin

3.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu

4.Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu

5.Razmatranje Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2019. godinu

6.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

7.Predlog Odluke o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

8.Razmatranje prve izmene Programa poslovanja za 2018. godinu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

-predlog Zaključka

9.Razmatranje Programa poslovanja za 2019. godinu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

-predlog Zaključka

10.Razmatranje Programa poslovanja za 2019. godinu JKP „Naš dom“ Apatin

-predlog Zaključka

11.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokriću troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

12.Predlog Rešenja o imenovanju opštinskog Saveta roditelja

13.Predlog Pravilnika o drugoj izmeni Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija opštine Apatin

14.Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima na teritoriji opštine Apatin

15.Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinskog zemljišta radi ozakonjenja objekta i prenosa u svojinu Bursać Ljube iz Apatina

16.Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinskog zemljišta i prenosa u svojinu Malbaša Save iz Apatina

17.Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Doma zdravlja Apatin

18.Predlog Rešenja o imenovanju direktora Doma zdravlja Apatin

Izvor: Radio Dunav