Za unapređenje socijalne zaštite dodatnih 235 miliona dinara

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore namenjene unapređenju socijalne zaštite u AP Vojvodini u ukupnoj vrednosti od 235 miliona dinara, istakavši da je trajno opredeljenje i obaveza Pokrajinske vlade da stvori odgovarajuće uslove za život i rad u svakoj od 27 ustanova socijalne zaštite, čiji je pokrajina osnivač.

On je naglasio da je ulaganje u oblast socijalne zaštite jedan od prioriteta vlade na čijem je čelu, a to potvrđuje, kako je naveo, poseban sekretarijat koji je formiran prilikom izbora Pokrajinske vlade i gotovo udvostručena sredstva za ove namene.

„Zatekli smo budžet od 400 miliona dinara za potrebe svih segmenata socijalne zaštite, a mi danas raspolažemo sa 726 miliona dinara u 2018. godini i to pokazuje da intenzivno i kontinuirano radimo na podizanju standarda u ustanovama socijalne zaštite“, naglasio je predsednik Mirović i najavio da će se sa ovom vrstom ulaganja nastaviti i narednih godina.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić rekao je da su danas uručena 44 ugovora predstavnicima 22 ustanove socijalne zaštite, te dodao da je resorni sekretarijat brojnim merama i programima, realizovanim u protekle dve godine, znatno podigao nivo socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Realizacijom ovih ugovora, između ostalog, biće adaptiran i saniran deo objekta za zaštitu odraslih i starih lica u Domu u Futogu, za šta je izdvojeno 39 miliona dinara, kao i deo kompleksa Doma “Veternik“, što je investicija vredna 20 miliona dinara.

Za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju tople veze, lifta i zastakljene terase sa sanacijom krova u Gerontološkom centru „Sombor“ izdvojeno je 36 miliona dinara, dok je za Dom za lica ometena u mentalnom razvoju “Othon” u Staroj Moravici, gde će biti izgrađen objekat za radnu terapiju lica ometenih u mentalnom razvoju, opredeljeno 11 miliona dinara.

Sredstva je dobio i Dom za stare i penzionere u Apatinu za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju. Dom iz Apatina je ostvario pravo na bespovratna sredstva na osnovu javnog konkursa.

Apatinska ustanova dobila je ukupno 3.400.000 dinara, od čega je jedan deo namenjen rekonstrukciji i adaptaciji kupatila u Domu, dok je drugi deo sredstava namenjen projektu uvođenja informacijonog sistema, a koji se uvodi u ustanove socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva u iznosu od 20 miliona dinara dodeljena su Gerontološkom centru „Subotica”, za projekat prilagođavanja domskih objekata zahtevima koji se odnose na kvalitetniji i bezbedniji život korisnika usluga.

Izvor: vojvodina.gov.rs