Zadovoljavajuće stanje spremnosti u sprovođenju mera odbrane od poplava

Redovna sednica Štaba za vanredne situacije grada Sombora, kojom je predsedavala komandant Štaba, gradonačelnica Dušanka Golubović, održana je danas u zgradi Županije.

Predstavnici VD „Zapadna Bačka“ i JVP „Vode Vojvodine“ izvestili su prisutne o stanju spremnosti u sprovođenju mera u odbrani od poplava na teritoriji grada Sombora, na osnovu čega je konstatovano da je stanje spremnosti svih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera odbrane od poplava zadovoljavajuće i da će se svakako redovno pratiti situacija na terenu.

Na sednici Štaba za vanredne situacije grada Sombora Zavod za javno zdravlje Sombor podneo je izveštaj o epidemiološkom stanju na teritoriji grada Sombora, prema čijim podacima je broj obolelih od virusa gripa u opadanju, a u ovom trenutku  nema evidentiranih obolelih od korona virusa, kako na teritoriji grada, tako i na teritoriji države, ali u skladu sa situacijom u svetu, nadležne institucije se nalaze u pripravnosti.

Na sednici su razmatrani i usvojeni Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za 2019. godinu i Plan rada Štaba za vanredne situacije grada Sombora za 2020. godinu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću