Zakazana 37. sednica Skupštine opštine Apatin

S A Z I V A M

 1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

koja će se održati 28. FEBRUARA 2020. godine (PETAK) sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Apatin.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Razmatranje Lokalnog Akcionog plana za zapošljavanje opštine Apatin za 2020. godinu
 • predlog odluke
 1. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka likvidacije
 2. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Apatin
 3. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica
 4. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica
 5. Predlog Rešenja o razrešenju Predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Opštine Apatin
 6. Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Opštine Apatin
  NAPOMENA:
  Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti da obavestite na telefon 772-122 lokal 506.

ZA TAČNOST OTPRAVKA
SEKRETAR SO PREDSEDNIK SKUPŠTINE
master pravnik Marko Đumić Nika Petrović