Zakazana konstituitivna sednica Skupštine opštine Apatin

Konstitutivna sednica SO Apatin će se održati u petak 21.avgusta 2020. godine, sa početkom u 09,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Apatin sa sledećim dnevnim redom:

 1. Izveštaj Opštinske izborne komisije Apatin
 2. Predlog Rešenja o izboru članova verifikacione komisije Skupštine opštine Apatin
 3. Razmatranje Izveštaja verifikacione komisije Skupštine opštine Apatin
 • Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Apatin
 1. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Skupštine opštine Apatin
 2. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Skupštine opštine Apatin
 3. Predlog Rešenja o razrešenju sekretara Skupštine opštine Apatin
 4. Predlog Rešenja o izboru Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja za izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine opštine Apatin
 5. Predlog Rešenja o izboru predsednika Skupštine opštine Apatin
 6. Predlog Rešenja o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Apatin
 7. Predlog Rešenja o postavljanju sekretara Skupštine opštine Apatin
 8. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika opštine Apatin
 9. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika opštine Apatin
 10. Predlog Rešenja o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Apatin
 11. Predlog Rešenja o izboru Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja za izbor predsednika opštine Apatin, zamenika predsednika opštine Apatin i članova Opštinskog veća opštine Apatin
 12. Predlog Rešenja o izboru predsednika opštine Apatin
 13. Predlog Rešenja o izboru zamenika predsednika opštine Apatin
 14. Predlog Rešenja o izboru članova Opštinskog veća opštine Apatin