Zakazana osma sednica lokalnog parlamenta

Predsednik Skupštine opštine Kula, Velibor Milojičić zakazao je osmu sednicu lokalnog parlamenta za utorak, 22. oktobar 2019. godine. Prema predloženom dnevnom redu odbornici će razmatrati predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu, Izveštaj o izvršenju odluke o budžeta za period od početka godine do 30. septembra, predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade i naknade za prinudnog upravnika u stambenim objektima.

Pred odbornicima će se, između ostalog, naći i predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Kula za 2017. godinu, predlog Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza i postavljanje objekata na nepokretnostima u javnoj svojini, pokretanje postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, predlog rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Kula, razrešenje i imenovanje članova radnih tela Skupštine opštine, upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač Opština, kao i Školskih odbora.

Sednica će početi u 10,00 časova, a Q televizija će direktno prenositi i ovo skupštinsko zasedanje.