Zakazana sednica Skupštine opštine Kula

Na dnevnom redu Skupštine opštine Kula, koja je zakazana za 5. maj 2017. godine, naći će se predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Kula za 2016. godinu, predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i predlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula.

Takođe, na 9. sednici SO Kula će se naći predlog Odluke o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja javnog preduzeća „Zavod za izgradnju“ Kula – u likvidaciji i nacrt Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja JP „Zavod za izgradnju“ Kula – u likvidaciji sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, kao i predlog Odluke obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora.

Odbornici Skupštine opštine Kula će na narednoj sednici razmatrati Izveštaj o radu za 2016. godinu Narodne biblioteke Kula, Doma kulture Ruski Krstur, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statute JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada finansijskim planom Doma zdravlja za 2017. godinu u delu koji se finansira iz budžeta opštine Kula.

Takođe, na sednici će se razmatrati predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Kula u nazivu privrednog društva u osnivanju – „Istra Kula armatura“ d.o.o. Kula – navodi se u dopisu.