Zakazana sednica Skupštine opštine Kula

Sednica Skupština opštine Kula će se održati 31. avgusta 2017. godine u velikoj Sali SO Kula, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu 12. sednice će se naći predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Kula za 2017. godinu, predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom i poboljšavanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju.

Odbornici SO Kula će na sednici, takođe, razmatrati predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kula za 2017. godinu, predlog Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kula za 2017. godine, predlog Programa podrške za sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kula za 2017. godinu.

Pored ovih tačaka dnevnog reda odbornici će razmatrati Izveštaj o poslovanju JKP čiji je osnovač opština Kula za 2016. godinu i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP čiji je osnivač opština Kula o raspodeli dobiti za 2016. godinu, Izveštaj o poslovanju Dom zdravlja Kula za 2016. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Plan Doma kulture Ruski Krstur za 2018. godinu i predlog Rešenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i određivanju praznika opštine Kula, kao i razrešenje i imenovanje predsednika i članova Nadzornog odbora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula.

Takođe, na dnevnom redu će se naći Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu za period 01.01. do 30.06.2017. godine.

Izvor: kula.rs