Zakazana Skupština sportskog saveza grada Sombora

Redovna Skupština Sportskog saveza grada Sombora zakazana je za četvrtak, 29. decembra sa početkom u 17 sati u velikoj sali Sokolskog doma, saopštili su domaćini.

Skupštinsko zasedanje čini sedam tačaka dnevnog reda. Biće otvoreno izborom radnih tela Skupštine SSG Sombora (radno predsedništvo, verifikaciona komisija, zapisničar), a nakon čega sledi usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.

Članovima Skupštine biće podnet izveštaj o radu za 2015. godinu, kao i izveštaj nadzornog odbora, odnosno finansijski izveštaj za isti period.

Sam finiš sednice biće posvećen najvažnijoj tački, usvajanju novog Statuta SSGS, da bi zasedanje bilo zaključeno pitanjima i predlozima – navodi se u dopisu.