Započeto čišćenje kanala za odvod vode u Svilojevu

Na sastanku koji je 07.02.2017 godine odžan sa meštanima sela u svilojevačkom domu kulture, dogovoren je način kako da se zapušeni kanali očiste.

Nakon što su pribavljene potrebne saglasnosti meštana, jer kanali prolaze kroz njihove privatne posede, čekali su se samo povoljni vremenski uslovi da se akcija čišćenja započne.

Sabirni kanali po saznanjima meštana nisu čišćeni više od 10 godina, što je umnogome uticalo na plavljenja sela koja su se dešavala poslednjih godina usled velikih kiša.

Po završetku čišćenja dva sabirna kanala, u planu su i čišćenja dovodnih kanala, što će doprineti da se voda više nezadržava u selu.