Zasijali gradski park, ulice i trgovi apatinske opštine

Povodom novogodišnjih i božićnih praznika opština Apatin je postavila mnogo više ukrasne rasvete u odnosu na prethodne godine. Praznična rasveta je pored Apatina postavljena i u naseljenim mestima. U svakom od sela postavljena je jelka i destine drugih ukrasa, a Trg Nikola Tesla, šetalište pa i fontane u Apatinu ove godine su zasvetlile novim figurama. Javno komunalno preduzeće (JKP) “Naš Dom” po nalogu opštinske uprave Apatin kao svog osnivača, postavilo je u šetališnoj zoni, u dužini od 250 metara, “lančanice”, ukrasne svetiljke između kandelabera. Na trgu Nikola tesla, postavljena je novogodišnja jelka visine, 5,5 metara, svetleća imitacija fontana i novogodišnji pokloni različitih veličina.
-Okićena je bina, postavljene ledenice na kandelaberima, ukrasni lukovi na pešačkim prelazima, kaže Nebojša Smiljanić, direktor JKP Naš Dom, nabrajajući lokacije. Prema njegovim rečima u ovom preduzeću se svake godine radi na popravci prošlogodišnjih ukrasa, ali i nabavci novih elementa, a sve u dogovoru sa opštinskom upravom. Rasveta je postavljena na zgradu opštine Apatin, a okićena je i fontani “harfa” u Bloku 112 sa jelkom i imaticijom novogodišnjih paketa. Osvetlili smo i šetalište uz Dunav, oko Hrama što je još jedna novina ove godine, kaže Smiljanić. -Sva rasveta je u Led tehnologiji, pa je pored pored ulepšane novogodišnje atmosfere ostvarena i značajna ušteda u električnoj energiji, potvrdio je Smiljanić.
Pred kraj prošle godine, JKP „Naš dom“ Apatin uradio je kompletnu rekonstrukciju rasvete u gradskom parku. To je podrazumevalo da se postojeće živine sijalice zamene natrijumskim, poručene su kugle koje su dotrajale i koje su nedostajale na kandelabrima, a kompletna konstrukcija kandelabara je ofarbana te je zamenjena dotrajala i ne ispravna instalacija na njima. Treba istaći da je od 36 kandelabara, 7 bilo uništeno do te mere da je sanacija podrazumavala varenje čitave konstrukcije. Sada pored toga što su izgled i funkcija dovedeni u prvobitno stanje, urađena je i kompletna sanacija napojnog voda.