Zaštita prava pacijenata – dostupna, kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita

Član gradskog veća za oblast sporta, dece, omladine i zdravstva Antonija Nađ Kosanović i predstavnici Saveta za zdravlje grada Sombora učestvuju na dvodnevnoj onlajn obuci na temu „Zaštita prava pacijenata“ koja je počela danas.

Obuku sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Tokom dvodnevne akreditovane onlajn obuke za savetnike zaštite prava pacijenata i predstavnike saveta za zdravlje polaznici će se upoznati sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu za sve građane.