Zdravstvu od oportuniteta 180 miliona za 35 projekata – U planu nova sanitetska vozila i medicinska oprema

Vlada Srbije usvojila je Predlog rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet) kojim će zdravstvo u Srbiji dobiti 180 miliona dinara za 35 projekata.
Naime, na 35 zdravstvenih ustanova raspoređeno je 181.047.533 dinara, a među dobitnicima sredstava ove godine su Univerzitetska dečija bolnica u Beogradu, Kliničko bolnički centar Zemun, Narodni front, Institut za neonatologiju, Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” i druge.
Ministar zdravlja Zaltibor Lončar rekao je da će novcem namenjim za zdravstvo biti nabavljeno 11 sanitetskih vozila, vozila za dijalizu, ultrazvučni aparati , sterilizatori, aparati za anesteziju i druga medicinska oprema.
On smatra da je ovo najbolji način da se pokaže građanima Srbije kako se ulaže u zdravstvo.
Prema ovogodišnjem Rešenju Vlade Srbije, za 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite odobreno je 69.971.817 dinara – novac će dobiti sedam gerontoloških centara, pet centara za decu i lica ometena u razvoju, ustanove za negu odraslih i starih, kao i Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja iz Niša i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Oni će novac usmeriti na nabavku vozila, nameštaja, medicinske opreme, sanacije prostora.
Kada je u pitanju podrška osobama sa invaliditetom, sedam ustanova i udruženja za podršku osobama sa inaliditetom, kao što su udruženja slepih i gluvih, udruženje osoba sa autizmom, Nurdor i drugi dobilo je 8.417.605 dinara.
Sve konkurse je sprovela Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija.

– Ministarstvo pravde kontinuirano sprovodi nadzor nad realizacijom projekata na način kako je definisano ugovorom – naglasila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Inače, svaki korisnik sredstava u obavezi je da novac utroši u određenom roku i podnese izveštaj Komisiji o načinu trošenja tih sredstava.
Foto: hxdbzxy/shutterstock.com
Preuzeto: eKapija