“Zelenilo” kontinuirano sprovodi aktivnosti uređenja grada

Tokom današnjeg prepodneva, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor izvršavali su, više akcija uređenja grada.

Duž cele ulice Ivana Milutinovića, urađeno je orezivanje drvoreda, a nalozi su prispeli od Odeljenja za komunalne delatnosti.

Radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete, zamenu dotrajalih sijalica uradili su na više gradskih lokacija i u naseljima Obzir i Bilić.