„Zelenilo“ nastavlja da sprovodi aktivnosti uređenja grada i naseljenih mesta

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ Sombor u okviru svog Plana poslovanja ima aktivnosti vezane za uređenje kako grada Sombora, tako i naseljenih mesta u opštini.
Radna jedinica zadužena za održavanje parkovskog i javnog zelenila, prema nalozima koje građani podnose u Odeljenju za komunalne delatnosti, izvršila je orezivanje drvoreda u ulici Stevana Mokranjca u Somboru, ali i u naseljenim mestima Čonoplja, Svetozar Miletić i Riđica.
Nakon radne subote i pripreme terena za sadnju sezonske rasade, radnice našeg preduzeća otpočele su sadnju jesenje cvetne rasade na Trgu cara Lazara, dok su električari izvršili zamenu dotrajalih sijalica u naseljenom mestu Stapar.