“Zelenilo” radno i subotom

Subotnje prepodne, radnici Odeljenja za održavanje komunalnih delatnosti proveli su radno. Naime, radnice ove RJ vršile su uređenje novog kružnog toka (Vidovdanski trg), dok je muški deo ekipe radio na košenju javnih zelenih površina na teritoriji MZ Selenča. Na Monoštorskom putu, vršeno je zalivanje sadnica „topole“.
Takođe, Odeljenje za održavanje javne rasvete, prema prijavi kvarova od strane građana, zamenu dotrajalih sijalica vršio je na više lokacija u gradu Somboru. Podsećamo sve građane, da prijave kvarova mogu izvršavati putem broja telefona JKP „Zelenilo“ – 025/417-000, ili putem mejl adrese: javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs