„Ženska alternativa“ obeležila 15 godina postojanja

Nevladina organizacija „Ženska alternativa“ u utorak, 20. decembra, radno je obeležila 15 godina postojanja. Konferenciju pod nazivom „„Žene, mir, bezbednost – od regiona do lokalne zajednice“,  podržali su Grad Sombor  i Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Konferenciju je otvorila i zvanice pozdravila Antonija Nađ Kosanović, članica Gradskog veća za oblast  sporta, dece i omladine. Ona je istakla značaj programa i projekata  koje je Gradska uprava Grada Sombora  podržala, a koji su bili usmereni ka socijalno humanitarnim udruženjima koja se bave problemima socijalno ranjivih i osetljivih grupa, a posebno ženama.

– Na ovaj način podstičemo društveni i građanski aktivizam i njihovo učešće u javnom i društveno-političkom životu. Značajan je i razvoj javnih politika kroz strateške dokumente koji oblikuju socijalnu zaštitu stanovništva i dugoročno unapređuju  položaj  najosetljivijih socijalnih grupa. U tom cilju je 2015. godine usvojena Strategija razvoja socijalne zaštite grada Sombora, a početkom ove godine i lokalni akcioni plan za primenu ove strategije –  kazala je Nađ Kosanović i istakla da su u donošenju strategije učestvovale brojne institucije i organizacije, a među kojima je bila  i NVO  „Ženska alternativa“.

O nastanku i razvoju „Ženske alternative“ govorile su Slavica Periškić i Jasmina Knežević, osnivačice ove NVO, dok je Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, govorila o strateškom, programskom i projektnom delovanju na planu unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti.

O petnaestogodišnjem radu SOS telefona Sombor, njegovom značaju i potrebi da postoji,  govorila je koordinatorka Jadranka Radojčić.

Na konferenciji se govorilo i o  zaštiti žrtava nasilja u porodici i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja u porodici – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.