Ženska parlamentarna mreža u Odžacima na okruglom stolu o položaju žena

Danas je u skupštinskoj sali Sportsko poslovnog centra u Odžacima održan prvi u nizu okruglih stolova posvećenih unapređenju položaja žena i njihovom ekonomskom osnaživanju u organizaciji Ženske parlmentarne mreže Skupštine AP Vojvodine i Ženske odborničke mreže Skupštine opštine Odžaci.
Na prvom okruglom stolu predstavljeni su primeri dobre prakse, bilo je reči o položaju i ulozi žena kao liderki i žena u politici, o odnosu medija prema ženama kao i o ženskom preduzetništvu, ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim područjima i o razvoju turizma u pogledu ekonomskog osnaživanja žena.
Mia Strajin koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, istakla je da je cilj održavanja okruglih stolova pružanje podrške ženama na lokalu, da im prenesemo iskustva, primere dobre prakse i da ih motivišemo da se u što većem broju izbore za što više mesta u politici, za pozicije na kojima se donose važne odluke i da im pomognemo u udruživanju i ekonomskom osnaživanju.

„Pored Beograda, Vojvodina ima najmanju nezapooslenost žena. Pokrajinska vlada je u saradnji sa drugim srodnim mehanizmima nizom aktivnih mera i drugim aktivnostima, među kojima su najznačajniji bili javni konkursi, uticala na podsticanje zapošljavanja, kao i na podršku unapređenju ženskog preduzetništva. Prema statističkim podacima iz juna meseca ove godine, 9,8 posto iznosi stopa nezaposlenosti u Vojvodini što nam pokazuje da je nezaposlenost prema zvaničnim podacima smanjena. Evidentno je i to da je za 6,1 posto smanjena nezaposlenost u odnosu na isti period lane, a u istom periodu zabeleženo je i više zaposlenih žena.“, kazala je Snežana Sedlar u Odžacima na okruglom stolu o unapređenju položaja žena.
Dragana Stević, koordinatorka Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Stara Pazova iskoristila je ovu priliku kako bi podelila sa svojim koleginicama primer dobre prakse kao i svoja zapažanja, mišljenja ali i neizostavnu podršku u radu.
„Drago nam je što je Pokrajina u nama prepoznala partnera da razmenimo iskustva, primere dobre prakse i da podržimo naše žene u naporima da ekonomski ojačaju“, kazala je Ognjena Subin, koordinatorka Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Odžaci.
Današnjem okruglom stolu pored odbornica iz opštine Odžaci, prisustvovale su još i odbornice iz opština Kula, Vrbas, Bač, Apatin i Bačke Palanke kao i Aleksandar Sofić, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka koji je predstavio „Start ap“ programe namenjene ženskom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena.