ZNATE LI KOJI JE NAROD PRVI OTKRIO ANTARKTIK? Ako ste pomislili na Ruse ili Amere – pogrešili ste

Najnovija istraživanja dala zanimljive rezultate.

Arheolozi i istoričari dugo su verovali da je Antarktik prvi put “videla” ruska ekspedicija 1820. godine a da se na njega prvi put iskrcao jedan američki istraživač 1821. godine. Sada, međutim, stručnjaci sa Novog Zelanda kažu da su starosedeoci Novog Zelanda – Maori – bili prvi koji su posetili južni ledeni kontinent.

Stručni tim na čeku sa biologom Prisilom Vei sa istraživačkog centra Manaki Venua Landker proučavao je usmenu istoriju kao i takozvanu “sivu literaturu” – istraživanja, izveštaje, tehničku dokumentaciju i drugi materijal koji su objavljivale organizacije mimo standardnih akademskih ili trgovinskih izdavačkih kanala.

– Otkrili smo da je veza sa Antarktikom i njegovim vodama postojala još pre tradicionalnih putovanja – rekla je Vei.