5. oktobar – Svetski dan učitelja

Svetski dan učitelja (prosvetnih radnika) se održava u celom svetu svake godine na dan 5. oktobra. Dan prosvetnih radnika u Srbiji se obeležava 8. novembra. Održava se od 1994. godine.

Cilj ovog dana je da se pruži podrška prosvetnim radnicima kao i da se osigura da potrebe budućih generacija nastave da budu ispunjene od strane učitelja.

Učitelji se često osećaju potcenjenima, bez dovoljne podrške i loše profesionalno opremljeni da se nose sa realnošću sredine u kojoj rade. Na učiteljsku profesiju sve više utiču i ekonomske, socijalne, naučne, kao i tehnološke potrebe.

Piše: Vanja