Aktivnosti JKP u Kuli tokom prethodne nedelje

Redovni poslovi, koji su u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća u opštini Kula, nastavljeni su tokom prethodne nedelje. Uprkos niskim dnevnim temperaturama, radnici ovih preduzeća ispunjavali su planirane zadatke i brzim akcijama otklanjali kvarove.

Na teritoriji Ruskog Krstura i Kruščića radnici JKP „Ruskom“, pored čišćenja i održavanja higijene javnih površina, tokom prethodne nedelje očistili su bankine u centru Kruščića i otpad koji se nalazio pored kolovoza i u jarkovima na više lokacija u Ruskom Krsturu. Krajem radne nedelje radnici ovog komunalnog preduzeća uklonili su grane koje su se usled niskih temperatura polomile i otežale kretanje na putu ka crkvi Vodica u Ruskom Krsturu.

Ekipama JKP „Radnik“, tokom prethodne nedelje prioritetni poslovi bili su vezani za posipanje pešačkih staza u centru i oko javnih ustanova, kako se led koji je nastao usled niskih temperatura ne bi zadržavao i stvarao probleme pešacima. Kao i svakog petka, tako i ovaj put radnici su odnosili kabasti otpad ispred domaćinstava, a takođe je tokom dana utovaren i odvežen građevinski otpad u glavnoj ulici.

Niske noćne i dnevne temperature uzrokovale su nekoliko havarija na vodovodnoj mreži u Crvenki, u ulicama maršala Tita i Žarka Zrenjanina. Zahvaljujući ekipi JKP „Vodovod“, ovi kvarovi su brzo i efikasno sanirani, tako da nije dolazilo do većih prekida u vodosnabdevanju. Ekipe ovog javnog komunalnog preduzeća pored redovnih aktivnosti i saniranja kvarova na vodovodnoj mreži, izvršili su i čišćenje rešetke na potisnoj stanici kanalizacione mreže u ulici Maršala Tita, a u saradnji sa ekipom JKP „Komunalac“ izvršeno je odgušenje kanalizacione mreže u istoj ulici.

Ekipa odeljenja “Urbanističko planiranje i održavanje puteva”, u sklopu redovnog održavanja putne mreže, izvršila je kontrolu i zamenu saobraćajnih znakova na više lokacija u Kuli. Oštećeni saobraćajni znaci su zamenjeni, a ostali su kontrolisani i popravljeni, u slučaju da je bilo odstupanja. Ekipa ove radne jedinice uklonila je i grane koje su se usled vremenskih nepogoda polomile i delom se našle na putu Crvenka – Kruščić. Posečene su i grane koje su ugrožavale stambene objekte u Kramerovoj ulici.

Radnici JKP “Komunalac” poslednjeg dana ove radne nedelje, započeli su sa postavljanjem rampi na pešačkim prelazima kako bi se omogućilo bezbednije i olakšano kretanje osobama sa invaliditetom.

Ekipa odeljenja „Čistoća“, izvršavala je redovne zadatke u sklopu poslova koje obavlja njihovo odeljenje, dok su iz radne jedinice „Vodovod“ JKP „Komunalac“, tokom ove nedelje izvršili redovnu kontrolu i čišćenje pumpi fekalnih stanica, kao i čišćenje pumpe na potisnom vodu. Sanirana je i havarija na vodovodnoj mreži u ulici Ive Lole Ribara.