Aktivnosti komunalnih preduzeća u opštini Kula danas

Danas su u Sivcu, ekipe JKP “Radnik”, izvršile kosidbu javnih zelenih površina na više lokacija u Sivcu, dok su radnici
JKP “Ruskom”, pokosile površine u Lenjinovoj ulici i oko objekta za protivgradnu odbranu u Ruskom Krsturu. Takođe, izvršena je i seča niskog rastinja u Rusinskoj ulici.

Ekipa rj “Vodovod” sanirala je havariju na vodovodnoj mreži u ulici Jakova Ignjatovića u Kuli, a radnice zadužene za održavanje cvetnih površina rj “Čistoća” završile prihranu zasađenog cveća u Lenjinovoj i ulici Maršala Tita.

Električari rj “Urbanističko planiranje i održavanje puteva”, postavili su novu rasvetu na sportskom terenu osnovne škole “Nikola Tesla” u Liparu.

Pored toga, izvršena je i zamena dotrajalih sijalica ulične rasvete na više lokacija u Kuli.