Alge protiv radijacije

Dobro je znati, zlu ne trebalo, da morske alge, posebno spirulina i hlorela, pomažu eliminaciji radioaktivnih materija iz organizma, a svojim antioksidativnim svojstvima štite telo od raka.

 Ovo je pokazano i klinički, u periodu kada su beloruski, ruski i ukrajinski naučnici isprobavali razne metode kako bi pomogli kontaminiranoj deci iz Černobila i okoline. Za zaštitu od radijacije, zvanična medicina nudi tablete joda. One zaista štite tireoidnu i ostale žlezde od trovanja radijacijom, ali ne štite ostatak tela. Dobru zaštitu od radijacije nude dve jestive alge – spirulina i hlorela – koje su i inače poznate kao izuzetno dobre namirnice, koje se svrstavaju u „funkcionalnu hranu” (hranu koja pored nutritivnih ima i lekovita svojstva).

Spirulina
Možda ovo niste znali, ali spirulinu su patentirali Rusi 1995. upravo kao sredstvo za poboljšanje imuniteta dece pogođene radijacijom od černobilske katastrofe (taj patent je bio i nagrađen nekom od medicinskih nagrada). Veći broj ozračene dece patio je od hronične radijacijske bolesti, povišenja imunoglobulina E i visoke alergijske osetljivosti; ali, nakon što su deca 45 dana konzumirala 5 mg spiruline dnevno, njihovi nivoi imunoglobulina su se vratili na normalu, a visoka alergijska osetljivost je nestala.

Kineska proučavanja pokazala su da spirulina efikasno izbacuje iz tela radioaktivne materije, kada se one unesu putem kontaminirane hrane… Beloruska studija, objavljena 1993, pratila je upotrebu spiruline kod dece koja su konzumirala ozračenu hranu. Nakon samo 20 dana, kod dece koja su konzumirala 5 g spiruline svakodnevno, zabeleženo je u proseku smanjenje 50% u nivou radioaktivnosti urina.
Eksperiment na pacovima, koji su bili izloženi radijaciji od 5 Gy (grejovih jedinica), pokazao je sledeće. Iako izlaganje tela ovakvoj radijaciji vodi do smrti u roku od 14 dana, hranjenje pacova spirulinom sprečilo je taj ishod.

Hlorela
Slično zaštitno dejstvo od radijacije nudi i hlorela, koja je takođe izuzetna kao funkcionalna hrana. Studija Čehoslovačke akademija nauka pokazala je da spirulina povećava proizvodnju ćelija koštane srži i matičnih ćelija slezine. U eksperimentima na pacovima, hlorela je povećala stopu preživljavanja među jedinkama izloženim smrtonosnoj dozi radijacije. Nekoliko drugih, nezavisnih univerzitetskih proučavanja pokazalo je isti rezultat.

Poznato je takođe svojstvo hlorele da vezuje toksične materijale kao što su živa, aluminijum i fluor. Na isti način ona vezuje i radioaktivne čestice i bukvalno ih izbacuje iz tela.
Japanci, koji su imali ogromnih problema sa bolestima izazvanim radijacijom, nakon II svetskog rata u praksi su eksperimentisali sa svim sredstvima koja su im bila dostupna, pa su takođe u praksi pokazali da i druge jestive alge imaju slična svojstva da štite telo od posledica radijacije ili konzumiranja kontaminirane hrane, a takvo svojstvo ima i tradicionalna miso pasta – fermentisani začin od soje.

Preuzeto: Zdravahrana.com