BEBE OSEĆAJU SVE: Ove stvari UTIČU na srčani ritam bebe u stomaku i otežavaju VEZIVANJE za majku!

Ljudi ponekad pokazuju osobine ili reakcije koje se ne mogu objasniti vaspitanjem ili genima. Već kod male dece mogu se zapaziti sklonosti koje se mogu objasniti samo događajima pre rođenja. Ako je majka tokom trudnoće često bila izložena stresu, to će uticati na temperament deteta kasnije u životu. 

Stres i depresija utiču na srčani ritam fetusa, a osim toga ovakva stanja otežavaju vezivanje majke i deteta, a posledice se mogu manifestovati kroz stomačne tegobe deteta ili uznemirenost. Fetus, takođe, oseća kompleksne emocije majke, ako je majka nesigurna oko toga da li želi ili ne želi trudnoću, on to snažnije oseća i prepoznaje nego ljudi iz ženine okoline. 

Trudnoća

Trudnoća/Foto: Profimedia/ilustracija

Čak se i jedan broj spontanih pobačaja objašnjava na ovaj način: majka je bila neodlučna u vezi sa trudnoćom, a to nije rekla, podelila sa nekim ili čak ni potpuno osvestila. Ako je majka izložena socijalnim i ekonomskim stresovima, fetus se manje pomera, manje je aktivan. Ako je majka želela muško dete, a dobila žensko, onda će to žensko dete imati više problema nego da je situacija obrnuta.

Preuzeto: srbijadanas.com