Bespovratna sredstva za nabavku novih pčelinjih društava

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. majem.

Cilj konkursa jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u AP Vojvodini. Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo.

Za realizaciju konkursa namenjeno je ukupno 20 miliona dinara. Pravo na podsticaje može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ostvaruje pravo na podsticaje ako u Registru ima upisano minimum 10 košnica pčela.

Maksimalan iznos po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara ukoliko su podnosioci prijava fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

Tekst konkursa objavljen je na internet prezentaciji Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4419 od 10 do 14 časova.

Izvor: Radio Odžaci