Budućnost recikliranja: Roboti za sortiranje otpada!

Iako su roboti poput onih koje je predstavila kompanija “Boston Dynamics” prevalili dalek put, još uvek smo daleko od naprednih robotskih sistema i humanoidnih robota koji se potpuno uklapaju u ljudsko društvo. To kompaniju “Alphabet” ipak ne sprečava da se kreće napred, a kroz “The Everyday Robot Project”.

Eksperti se tako sada fokusiraju na robote koji bi u budućnosti mogli da ostvaruju duboke načine komunikacije sa ljudskim bićima, te na one koji su zaduženi za korisne zadatke. Prvi su na scenu stupili roboti čiji je zadatak da sortiraju otpad u Alphabet kancelarijama. Iako u poslovnim zgradama postoje posebni kontejneri za različite tipove otpada, zaposleni, kao i sva ljudska bića, često prave greške, pa roboti proveravaju sadržaje kontejnera kako bi te greške ispravili.

Jedinice se obučavaju tako da raspoznaju različite komade otpada, te da, na primer, papir odvajaju od stakla, što je značajno zbog toga što se samo pročišćeni sadržaji šalju na reciklažu, dok oni drugi završavaju na deponijama.

PACE LAB@pacelabtech

Alphabet X’s new Everyday Robot project wants to build robots that can learn from the world around them

The robots could use cameras and complex machine learning algorithms to see and learn from the world around them without needing to be coded for every individual movement.

View image on Twitter

10:06 AM – Nov 22, 2019Twitter Ads info and privacySee PACE LAB’s other Tweets

Tradicionalno se ovakve mašine programiraju korak po korak, ali je Alphabet laboratorija izabrala drugačiji pristup, te su roboti obučavani uz pomoć simulacija i učenja na primerima. Dobijeni rezultati su više nego zadovoljavajući, pa je kontaminacija od 20% smanjena na manje od 5%. Eksperti nastavljaju dalje sa razvijanjem ovih robotskih jedinica, pa je sledeći korak da se razume kako roboti stečeno znanje mogu da prenesu na druge jedinice, i tako skrate proces obuke.

Preuzeto: republika.rs