Business lens-alat za poslovnu dijagnostiku

Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Frankfurtskom školom za finansije i menadžment, u Somboru, 23.04.2018. godine, organizovala je obuku namenjenu unapređenju poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava uz primenu dijagnostičkog alata Business lens.

Ovaj skup je bio namenjen ženama u biznisu, vlasnicama, direktoricama i predstavnicama menadžmenta privrednih društava.

Organizatori skupa sa iskusnim konsultantima: Bojana Vukosavlјević (EBRD), Dajana Džindo Ftankfurtska škola za finansije i menadžment, Gojko Vučinić ekspert za bankarstvo, predstavili su  dijagnostički alat Business Lenskoji je kreiran sa cilјem da pomogne da se stekne bolјi uvid u poslovanje i finansije.

Obuci su prisustvovale dame iz sektora bankarstva, polјoprivrede i uslužnih delatnosti, imale su mogućnost da pored novih saznanja iz oblasti menadžmenta  prošire svoju mrežu kontakata i podele svoja znanja i iskustva.

Izvor: rpksombor.co.rs