Četvrta rata poreza dospeva 14. novembra 2017.

Opštinska uprava opštine Odžaci, Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica da četvrta rata poreza na imovinu, naknade za zaštitu životne sredine i ostalih lokalnih javnih prihoda za 2017. godinu dospeva 14.11.2017. godine.

Ovim putem podsećamo obveznike da blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenje uplata.

Obveznici koji su dobili rešenja o plaćanju dugovanog poreza na rate u obavezi su da ih redovno izmiruju kao i tekuće obaveze kako bi ostvarili pravo na otpis kamate.

Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i uplatnice o ukupnom stanju duga biće dostavljene na kućnu adresu.

Fizička lica – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nekretnina u obavezi su da podnesu nove poreske prijave u što kraćem roku.

Sve informacije o visini duga, kao i uplatnice, građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci Odeljenje lokalne poreske administracije kancelarija broj 15, 19 i 20 ili na telefon 025/466-059 i 025/466-034.

Izvor: odžaci.rs